Mors rundt dag 1

Kort 1

Photo: Henny Hansen

Fra det nordlige Nykøbing ved rensningsanlægget for enden af Strandparken går Kystruten nordpå langs fjorden med udsigt mod øst til Fur og Salling.

Medmindre vandstanden er ekstremt lav, må du finde gummistøvlerne frem eller smide sko og strømper og soppe forbi skrænterne ved Urhøj.

Fra Årnakke kan du vælge alternativ rute. Følg en del af rundturen ”Alsted Kirke” til Skarum Strand.

Her er kystskrænterne som ”sunket i fjorden”, og ved Dråbyvig toner et helt andet landskab. Her krydser ruten Feggesundvej og leder dig ind gennem den langstrakte landsby Sdr. Dråby, inden den drejer mod øst og følger Strandvænget til Jørsby. Her ledes du igen ud til fjorden ad en lille grøn vej og fortsætter nordpå mod Ejerslev Havn.

Rundture

”Golfbanen” IV

3 km, ca. 3/4 time (strandbred og trampestier)

Følg den afmærkede sti (runde pæle) fra P-pladsen. Følg Kystruten nordpå langs vandet. Forlad Kystruten igen ved skiltet “Rundtur Golfbanen” og følg golfbanens afmærkede rute, indtil den igen går ud til vandet. Følg Kystruten sydpå og gå igen ad stien (afmærket med runde pæle) tilbage til P-pladsen.

”Alsted Kirke” IV

7 km, ca. 2 timer (små veje, strand og stier)

Følg Kirkesvinget og Strandgaden ned til Skarum Strand. Gå sydpå langs vandet til Årnakke. Følg Årnakke ind til Alsted. Gå ad Strandgaden ind gennem landsbyen, og følg Kirkesvinget tilbage til kirken.

Udvalgte attraktioner

Golfbanen

Øens smukke natur sætter her sit præg på golfbanen. Hvert hul ligger for sig selv, omkranset af fredede områder og landbrugsarealer. I 2008 etableredes bane og klubhus, som hævdes at kunne måle sig med nogle af de bedste i landet.

Alsted og kirken

Landsbyen er en af de få, hvor gadekæret er bevaret. Den lille beskedne, tårnløse kirke ligger oven for byen. Fra kirkegården findes en storslået udsigt over vandet mod Fur, Livø og Himmerland.

Sdr. Dråby

På kanten mellem agerland og strandeng ligger Sdr. Dråby. På turen gennem byen kan du drømme dig tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor der foruden købmandsgården i midten af byen var bager, møller, farver, urmager, lægepraksis, dyrlæge, forsamlingshus, bryggeri, savværk, karetmagerværksted, m.m. Ved molen holdt fiskerne til, og fra handelsskibe blev der bragt varer op til købmandsgården. Kirken er åben. Her kan du gå ind og tænde et lys. Udenfor er borde og bænke.

Dråbyvig og Buksørodde

Området omkring Dråbyvig er nu vildtreservat og bruges af et hav af kystfugle som yngle- og rasteplads. Det besøges forår og efterår bl.a. af de sjældne knortegæs. På strandengene findes orkideer og strandtudser, som yngler i de mange lavvandede strandsøer. Går du langs kysten, er der muligheder for at se sælerne, der kommer fra reservaterne Ejerslev Røn, Blinde Røn og Livø Tap.

Hele området er udlagt som vildtreservat, og fra 1.04-15.07 er der ikke adgang på den sydlige del af Buksørodde.

Operation ”Red sløruglen”

Sløruglen er blevet kaldt verdens smukkeste fugl. Fra 60’erne er antallet gået stærkt tilbage, og i 1990 var der kun kendskab til ca. 20 par i hele landet. Operation ”Red sløruglen” startede i 2005. På daværende tidspunkt havde man kun kendskab til fem par på Mors. Man opsatte en række sløruglekasser på egnede steder, nær de lave enge og overdrev, der er beskyttet mod brug af pesticider. I 2008 talte bestanden godt 20 par med ca. 48 unger.