Hanstholm, Flade, Gullerup, Sundby _ 2

Kort 4

Photo: Henny Hansen

Fra Kokkedal følger ruten kystlinjen, der drejer mod vest. Ved forhøjet vandstand, gå op ad Saltbækvej og ned ad Skibstedvej. Kommer du langs vandet, fortsætter du lidt forbi Skibsted Strand. Her leder Kystruten dig op til et besøg på øens højeste punkt ”Salgjerhøj”

.. og videre herfra ad små veje til Hanklit. Herfra kan du for det meste følge stranden til Gullerup Strand Kro. Herfra går turen videre ad små veje til Ny Klitgård, hvorfra ruten leder dig ad stier og markveje ned til vandet ved Mosebjerg og vestpå til Klov Bakker.

 

Rundture

”Salgjerhøj” IV

4 km, ca. 1 time (sti, strand og småveje)

Følg den gule vandrerute fra Salgjerhøj ned til vandet. Gå op ad Skibstedvej til Flade. Drej til højre op ad Salgerhøjvej og følg denne tilbage til P-pladsen.

”Gullerup Strand” III

3 km, ca. ¾ time (strand og småveje)

Følg Kystruten til Gullerup Strand Kro. Gå fra kroen op til Hanklitvej, og følg denne tilbage til P-pladsen.

”Mosebjerg” V

8 km, ca. 2 timer (strand, sti og småveje)

Følg Kystruten ned til fjorden og fortsæt mod vest. Fortsæt ad ruten op til Klov Bakker og videre til Sundby. Forlad Kystruten og gå til venstre hen gennem Sundby, ud ad Skolebakken og ad Molervej tilbage til Mosebjerg. Drej ud mod vandet lige efter Molervej nr. 12.

Udvalgte attraktioner

Skibsted Strand

Her findes husly for regn og blæst i de små fiskerhuse.

Salgjerhøj

Er med sine 89 m øens højeste punkt og ligger som en del af højderyggen, der strækker sig fra Saltbæk til Hanklit. Fra Salgjerhøj kan man se flere gravhøje i området og i klart vejr 22 af øens 34 kirker.

Det er blevet fortalt, at ”den gamle” kommer ud, når solen skinner på sydsiden af højen. Han sætter sig veltilpas og misser med øjnene mod solen. ”Den gamle” i Salgjerhøj er ikke nogen ond og led trold. Han er ét med højen, fjorden, klitten og den tid, som aldrig går og aldrig står stille. Han er folkemålets vogter og folkemindets bevarer. Han ser alt og husker det hele, og han vil gerne fortælle derom, men det er ikke alle de, der færdes på Salgjerhøj, der kan høre ham …

Hanklit

I 1920 begyndte et privat firma at grave grus i den 66 m høje klint. Det vakte stor opstandelse, og ingen lov kunne dengang standse arbejdet. Man oprettede ”Foreningen til Hanklits Fredning” og i 1933 var der indsamlet så mange penge, at foreningen kunne købe Hanklit, lave vej og parkeringsplads, sætte bro over bækken og rejse en flagstang på toppen, hvor en opsynsmand i fordums tid hejsede flaget på solfyldte søndage.

Ny Klitgård

Stedet husede for mange år siden bestyreren af det teglværk, som engang lå på det flade plateau øst for gården. I udbygningerne havde fyrmesteren sin bolig.

Klov Bakker

I bakkerne, der nu er et rekreativt område med stien og lejrplads, gravede man moler frem til 1979. Se mere om moleret på infotavlen ved Mosebjerg.

:

VisitMors © 2024
English