fra Vilsund til Tæbring Kirke

Kort 5

Photo: Henny Hansen

Fra Sundby går Kystruten ud ad Fælleden og ned til vandet ved Volbjerg. Fra rensningsanlægget følger ruten småveje til enden af Fjordkær. Ved lav vandstand kan du fra sportspladsen i Rovvig følge kysten ved at benytte en del af rundturen ”Vestermarken”.

Fra enden af Fjordkær leder ruten dig gennem skoven om til strandengene i Dragstrup Vig og videre langs vandet, indtil den går op ad stien ved Tæbring Kirke. Her følger du småveje og markveje forbi feriekolonien Susvind.

 

Rundture

”Vestermarken” (kun ved lavere vandstand) V

9 km, ca. 2 ½-3 timer (strand, sti og småveje)

Fra sportspladsen kan du følge kysten rundt i Rovvig ud omkring Vestermarken og om til enden af Fjordkær. Følg Fjordkær tilbage til sportspladsen.

”Hellig Kilde” II

5 km, ca. 1 ¼ timer (stier, strand og småveje)

Gå fra kirken og til venstre ad Dragstrupvej. Drej til venstre ad Kr. Koldsvej. Efter træerne følg den røde vandrerute over åen, indtil du på diget møder Kystruten. Følg Kystruten til Fjordvangen, hvor du drejer op til Dragstrupvej og følger denne til venstre tilbage til kirken.

Udvalgte attraktioner

Hellig Kilde Dragstrup

Ved Dragstrup Kirke, der er fra 1200-tallet, findes en lille stensat brønd. Tæt herved springer Hellig Kilden Maria Magdalene. Det er blevet fortalt, at vandet fra Hellig Kilden er helbredende.  I åen tæt herved står en række gamle egestolper. De stammer muligvis fra en gammel vandmølle.

Tæbring

Den lille romanske kirke, som ligger helt ud til kanten af den stejle kystskrænt, må siges at være et vartegn for Tæbring. En landsby, der tydeligt viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen ofte har underordnet sig landskabet. Omkring kirken er der fundet enestående spor efter en stor vikingelandsby.

:

VisitMors © 2024
English