Tæbring-Nees

Kort 6

Photo: Henny Hansen

Kystruten fortsætter langs vandet rundt om Torsbjerg. Ved Dyrehavevej leder den dig ad markvejen hen gennem Ørndrup Hovedgård og et kort stykke ad Ørndrupvej. Herefter drejer den ud mod Mågerodde og går sydpå langs kystskrænten.

Ruten krydser Spang Å og leder dig over Ørndrup Enge til enden af Madsbjergvej og herfra ind gennem Karby.

Fra Karby ledes du ud over strandengene ad Skyttevej, hvorefter ruten drejer skarpt op ad trappen til Årbjerg Torn. Herfra går den videre gennem indhegninger og langs stranden til færgelejet ved Næssund.

Fra færgelejet følges Næssundvej et lille stykke, inden ruten krydser over til Næsørevej. Fra Enggården ledes du over eng og diger til Kringsholmen.

Rundture

”Mågerodde” III

6 ½ km, ca. 1 ½ time (eng, trampesti og småveje)

Følg Kystruten i modsat retning over engen. Gå over Leonardo-broen ved Spang Å og fortsæt langs læhegnet og ad markvejen ud til Ørndrupvej. Drej til højre ind mod Karby og følg senere Madsbjergvej tilbage til Ørndrup Enge.

”Årbjerg Torn” V

6 ½ km, ca. 1 ½ time (trampesti og småveje)

Gå op til Årbjerg Torn, følg Kystruten sydpå. Drej til venstre op ad markvejen, der hvor Kystruten drejer ned mod vandet. Kryds Næssundvej og fortsæt ad Engvejen, til du igen møder Kystruten. Følg afmærkningen over engen og videre op til Kringsholmen. Her drejer du til venstre og går ud til Næssundvej og til venstre tilbage til P-pladsen ved Årbjerg Torn.

Udvalgte attraktioner

Mågerodde

Mågerodde ejes af Åge V. Jensens Fonde, der arbejder for at bevare naturen og beskytte de vilde dyr. Området er en del af et stort Natura 2000-område. Som fuglelokalitet er området især værdifuldt for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne og brushane, samt for trækfuglene lysbuget knortegås og hjejle. Oddere ses også her.

Skovkirken

Hønsehuset ved Karby Præstegård havde været foruden høns en årrække. Et hold minikonfirmander lavede i 1997 Skovkirken her i hønsehuset sammen med præsten, og Astrid Grundtvig, der er tipoldebarn af Grundtvig, dekorerede kirkerummet. “Kirkebyggerne” fik hjælp af nogle landmænd til det tunge arbejde. Der er sand på gulvet, fyrfadslys på hønsenes sovepinde, og alteret er en stor rå granitsten, som lå ude på præstegårdsskråningen. Vejfarende og folk fra sognet kigger indenfor, tænder et lys, sætter sig og nyder stilheden og den særlige atmosfære i det enkle, ydmyge og dog så prægtige rum.

Årbjerg Torn

Fra bronzealderhøjen er der en enestående udsigt i en “vinkel” på 300 grader. Står du på højen en stille aften i skumringen, kan du opleve, at bronzealderpigen kommer ud af højen og stiller sig ved din side og skuer ud over fjorden. Hun ser, som du, det selvsamme landskab, som folk har set her fra højen i tusinder af år.

Næssund

Det mere end 1000 år gamle færgested ligger for foden af bakkedraget med en flot udsigt til Thy. Finn ”Færgemand”, der har sejlet færgen i over 40 år, fortæller, at færgen var rofærge til omkring 1920. Færgelejet er bygget i 1868. Da Vildsundbroen stod færdig i 1939, kunne en af færgerne derfra gøre gavn ved Næssund. Færgelejet blev ombygget igen i 1980, da færgen ”Legind Bjerge” blev overdraget til Næssund, fordi Sallingsundbroen nu stod færdig og udgjorde forbindelsen til Salling.

:

VisitMors © 2024
English