Nees-Thissinghus

Kort 7

Photo: Henny Hansen

Kystruten går ad små veje ned forbi Agerø. Her kan en tur ud på Agerø tilvælges. Ruten fortsætter ad små veje ned over Glomstrup Mark til Thissingvig og videre ad Ålekistevej, indtil den leder dig ud til vandet og op ad Serupsvej.

Rundture

”Serupsvej” III

4 km, ca. 1 time (strand og småveje)

Gå mod vest langs vandet, følg Kystruten i modsat retning op til Ålekistevej. Gå til højre ad Ålekistevej og tilbage til P-pladsen ad Serupsvej.

Udvalgte attraktioner

Agerø

Den lille ø er verdenskendt for sin bestand af tusinder af rastende lysbugede knortegæs. De afgræssede strandenge er livsvigtige arealer for gæssene, der æder sig fede, inden de sidst i maj trækker nordpå til Svalbard og Grønland for at yngle i den barske tundra. Bemærk den lille, smukke kirke og lysindfaldet fra det blåfarvede korvindue mod øst. Besøg fugleskjulet på vestsiden af øen.

Thissingvig

Et intensivt landbrugsområde omskabes i 2009 til en lavvandet sø, som bliver en af øens største. Et kerneområde for et rigt dyre- og fugleliv og med gode muligheder for lystfiskeri og gåture.