Sillerslev-Ørding-LIlleriis

Kort 9

Photo: Henny Hansen

Fra Ørding går Kystruten ned ad Stranden til Årbæk Mølle, hvor den fortsætter langs vandet til Bakkevæld. Herfra følges småveje til landsbyen Ljørslev og videre gennem Lilleris og Legind Skov til den kommer ud under Legind-Vejle broen syd for Nykøbing.

Rundture

“Legind Bjerge” II

8 km, ca. 2 timer (skovstier og småveje)

Gå fra P-pladsen til højre ad Skræppedalsvej. Drej til højre ad Højrisvej op forbi Højris Slot. Følg Kystruten fra Lillerisvej gennem Kårup og Legind Bjerge. Forlad Kystruten ved skiltet ”Rundtur Legind Bjerge” og gå ad skovstien tilbage til P-pladsen.

Udvalgte attraktioner

Legind Skov

Tidligere var området lynghede, men i 1892 stiftede fremsynede folk fra Nykøbing et plantningsselskab. De tilplantede området for at skabe en lystskov for morsingboerne. Området består af stejle bakker og dybe kløfter med små åer, der snor sig ud i fjorden. I området er der en række gravhøje, rester af køkkenmøddinger og gamle dybe hulveje, som er et vidnesbyrd om stor aktivitet lige siden oldtiden.

Legind Sø

Søen var oprindelig en fjordtarm, der i 1925 blev udtørret af lokale lodsejere, så de kunne opdyrke området . I 1991 blev søen imidlertid genskabt. På engen vokser sjældne planter som leverurt, engtroldurt og den fredede orkide, maj-gøgeurt.

Legind Bjerge

I Legind Bjerge udfører fårene en vigtig naturpleje. Her holder de hedelandskabet åbent og sikrer, at de smukke rekreative områder ikke gror til i ufremkommeligt krat. Samtidig er de med til at sikre et rigt og varieret dyre-, fugle-, insekt- og planteliv. Af og til kan man møde hyrden og fårehunden på arbejde.

:

VisitMors © 2024
English